Câu hỏi :

Tôi và chồng cũ ly hôn năm ngoái, hai vợ chồng có thỏa thuận là tôi sẽ nuôi cả 2 đứa con (đứa lớn 8 tuổi và đứa bé 5 tuổi). Thời điểm gần đây do bản thân mới chuyển công tác nên tôi phải đi làm xa rất nhiều, không thể chăm sóc hai bé như trước được. Còn chồng cũ của tôi làm nhân viên công chức nhà nước, lương tháng ổn định, hiện đang ở cùng ông bà nội. Vậy tôi có thể chuyển quyền nuôi dưỡng cả hai con sang cho chồng tôi không ?

Câu trả lời :

Theo quy định tại Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình quy định về vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

1.Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2.Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a.Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b.Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3.Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4.Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5.Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a.Người thân thích;

b.Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c.Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d.Hội liên hiệp phụ nữ.”

Do vậy, bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết việc thay đổi người nuôi dưỡng con cái, cụ thể là chuyển quyền đó sang cho chồng cũ của bạn khi:

Thứ nhất, có thể thỏa thuận được với chồng cũ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng 2 con

Thứ hai, trong trườngng hợp bạn và chồng cũ không thể thỏa thuận được với nhau thì bạn phải chứng minh với Tòa việc mình hiện tại không còn đủ điều kiệm chăm lo, chăm sóc hai con như trước nữa.

Đối với bé lớn do đã 08 tuổi rồi nên khi thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, bạn phải xem xét đến nguyện vọng của cháu bé.