1
Bạn cần hỗ trợ?

Cán bộ cấp cao Công ty Luật TGS

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật TGS: NGUYỄN VĂN KIM Tiến sĩ, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính Phủ Hiện đang công tác & làm việc tại Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội). – Là cử nhân luật từ năm 1985, Thạc sĩ chuyên ngành Luật năm 2004 – Từ năm 2009 – 2013 học tập, đào tạo tại trường Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và trở thành Tiến sĩ Luật – Từ...

Chi tiết »

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Học

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Học

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật TGS: BÙI HỌC Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Hiện đang công tác & làm việc tại Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội). – 1967 Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ – Địa chất ngành Địa chất Thủy văn – Địa chất công trình – 1980 Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ở Viện Hàn lâm Mỏ Freiberg, CHDC Đức – 1992 Bảo vệ...

Chi tiết »

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Đỗ Văn Phú (Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Ân)

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Đỗ Văn Phú (Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Ân)

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật TGS: ĐỖ VĂN PHÚ Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Ân Hiện đang công tác & làm việc tại Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội). – Từ 1974 – 1979 là sinh viên của trường Đại học An Ninh ( nay là trường Học viện An Ninh nhân dân) – Từ 1979 – 1997 công tác tại Cục An ninh văn hóa tư tưởng – Bộ Công an – Từ 1997 – 2016 là Ủy...

Chi tiết »

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Tiến sĩ Luật học Đào Xuân Tiến

Cán bộ cấp cao Hãng Luật TGS – Tiến sĩ Luật học Đào Xuân Tiến

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật TGS: ĐÀO XUÂN TIẾN Tiến sĩ Luật học, Ủy viên Hội đồng Biên tập, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Adecbaijan, Uỷ viên Ban chấp hành Chi hội hữu nghị những người làm báo thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Adecbaijan.  Hiện đang công tác & làm...

Chi tiết »

Call Now Button