Văn Bản Luật

Bộ luật lao động 2012 của quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2012

Bộ luật lao động 2012 của quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2012

Mời bạn xem và download Bộ Luật lao động 2012 tại đây: [embeddoc url=”https://congtyluattgs.vn/wp-content/uploads/2017/08/BỘ-LUẬT-LAO-ĐỘNG-10-2012-QH13.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Chi tiết » Tải về

Call: