Văn Bản Luật

Nhận và xử lý quà tặng đối với cán bộ, công nhân viên chức

Nhận và xử lý quà tặng đối với cán bộ, công nhân viên chức

Chào Luật sư, tôi có một vấn đề cần hỏi như sau: Dưới đầu đề “Quà tặng Chủ tịch tỉnh Cao Bằng được kiểm đếm công khai”, TTXVN đưa tin: Từ năm 2006 đến nay, các cá nhân, tập thể đã biếu tặng ông Lô Ích Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng hơn 1 tỷ đồng, 77.000 USD và 2 cây vàng. Chủ tịch Lô Ích Giang khẳng định với báo chí: toàn bộ số tiền được giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm đếm...

Chi tiết » Tải về

Bộ luật lao động 2012 của quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2012

Bộ luật lao động 2012 của quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2012

Mời bạn xem và download Bộ Luật lao động 2012 tại đây:

Chi tiết » Tải về