CÔNG TY LUẬT TNHH TGS                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TGS LAWFIRM                                                                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o—–

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Dương Lịch năm 2018)

Căn cứ Quy định của Luật Lao Động về các ngày nghỉ Lễ trong năm. Công ty Luật TNHH TGS trân trọng thông báo đến toàn bộ cán bộ nhân viên công ty lịch Tết Dương Lịch năm 2018 như sau:

1/ Thời gian nghỉ Lễ:  

–  Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2018 là 3 ngày.

( từ Thứ Bảy ngày 30/12/2017 đến hết Thứ Hai ngày 01/01/2018 )

– Thứ Ba, ngày 02/01/2018 đi làm bình thường.

2/ Tổ chức nghỉ Lễ: 

Để đảm bảo có kỳ nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa:

– Đề nghị toàn thể cán bộ nhân viên công ty sắp xếp công việc và thông báo cho khách hàng được biết thời gian nghỉ lễ.

– Trong thời gian nghỉ, yêu cầu toàn bộ nhân viên chủ động về thời gian, công việc để hỗ trợ khách hàng nếu có phát sinh.

– Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc. Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, kiểm tra tất cả các hệ thống máy móc, thiết bị điện trong phòng làm việc và khóa cửa cận thẩn trước khi nghỉ.

TGS LawFirm xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên được biết để thực hiện.

Chúc Quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên nghỉ Lễ vui vẻ !!!

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Nơi nhận:                                                                                                                                                              Giám đốc

– BGĐ (để b/c);

– Trưởng các đơn vị (p/h thực hiện);

– Cán bộ nhân viên (thực hiện);.                                                                                                                    Nguyễn Văn Tuấn

– Lưu VT.

bannertt