Nội dung yêu câu tư vấn:

Trong thời gian gần đây, thông tin hàng trăm mét khối đất đá, phế thải xây dựng được các đơn vị thi công tuyến đường liên xã mang đến “đổ trộm” tại khu vực danh thắng Hang Cò (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường đang gây bức xúc trong dư luận. Vậy, luật sư có thể cho tôi biết, hiện nay pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ nguồn thải và các hình thức xử lý đối với trường hợp này?

hinh-thuc-xu-ly-doi-voi-hanh-vi-trom-phe-thai-xay-dung
   Hình thưc xử lý đối với hành vi đổ trộm phế thải xây dựng

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, xử lý hành chính:

Các mức xử phạt được quy định khá cụ thể tại tại Nghị định 155.2016/NĐ-CP tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi mà đối tượng xả phế thải xây dựng ra môi trường sẽ áp dụng những mức phạt tiền khác nhau.

Với trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, doanh nghiệp buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Thứ hai, xử lý hình sự:

Đơn vị đổ chất thải ra môi trường còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tội gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ Luật hình sự 2015.