Hỏi đáp hình sự

Thưa luật sư tranh tụng, bạn tôi bị công an phát hiện và bắt trong khi chuẩn bị vào nhà hàng xóm ăn trộm xe máy. Vậy luật sư tranh tụng cho tôi hỏi là trường hợp của bạn tôi có được xử nhẹ hơn so với việc đã trộm cắp xe rồi không ạ?

Luật sư tư vấn

Trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, khi quyết định hình phạt, tòa án không những phải dựa vào quy định chung về căn cứ quyết định hình phạt cho mọi trường hợp phạm tội mà còn phải dựa cả vào quy định bổ sung cho trường hợp này. Dưới đây là những quy định bổ sung cho căn cứ thứ nhất và thứ hai của quyết định hình phạt.

Giai đoạn chuẩn bị phạm tội
Giai đoạn chuẩn bị phạm tội

1.Thứ nhất là quy định bổ sung cho căn cứ thứ nhất (các quy định của Bộ luật hình sự)

 Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều luật của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng (khoản 1 Điều 57 Bộ luật hình sự). Tuy nhiên mức cao nhất của khung hình phạt được giới hạn như sau:

–) Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là không quá hai mươi năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định (khoản 2 Điều 57 Bộ luật hình sự).

–) Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì chỉ có thể áp dụng các hình phạt này trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định (khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự).

> Xem ngay dịch vụ bào chữa vụ án công ty TGS <

2. Quy định bổ sung cho căn cứ thứ hai (tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi)

Theo khoản 1 Điều 57 Bộ luật hình sự, khi quyết định hình phạt cho hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, tòa án phải căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, vào mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.

Quy định này thực chất là quy định cụ thể về căn cứ thứ hai của quyết định hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt. Nó bao gồm cả nội dung chung và cả nội dung bổ sung. Giữa hành vi chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và trường hợp tội phạm hoàn thành của loại tội nhất định cũng như giữa các trường hợp chuẩn bị phạm tội, giữa các trường hợp phạm tội chưa đạt với nhau có sự khác nhau về mức độ nguy hiểm cho xã hội do có sự khác nhau về mức độ thực hiện tội phạm cũng như do sự khác nhau về tình tiết khiến tội phạm không thực hiện được đến cùng. Do đó, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến tội phạm không thực hiện được đến cùng được coi là hai căn cứ bổ sung bên cạnh căn cứ chung là tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư tranh tụng, mong rằng nội dung tư vấn sẽ giúp ích cho bạn.
Thanks for watching!