Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

[Embeddoc url = “https://congtyluattgs.vn/wp-content/uploads/2017/07/BB-bau-chu-tich-HDQT.doc” download = “tất cả” xem = “microsoft”]

»Xem thêm: Biên bản bổ nhiệm giám đốc