Biểu mẫu luật dân sự

Mẫu tờ khai xin cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu tờ khai xin cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu tờ khai xin cấp thị thực, gia hạn tạm trú (còn gọi là Visa) dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam  (Application form for visa issuance, stay extension For temporary residence foreigners in Viet Nam)

Chi tiết »

Quy chế tổ chức đại hội cổ đông

Quy chế tổ chức đại hội cổ đông

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Quy chế tổ chức đại hội cổ đông “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Quy chế chuyển nhượng cổ phần

Quy chế chuyển nhượng cổ phần

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Quy chế chuyển nhượng cổ phần  “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Quyết định bổ nhiệm phó phòng kỹ thuật của công ty

Quyết định bổ nhiệm phó phòng kỹ thuật của công ty

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Quyết định bổ nhiệm phó phòng kỹ thuật của công ty “ mới nhất căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc dành cho doanh nghiệp

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Quyết định bổ nhiệm giám đốc “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Giấy đề nghị chuyển nhượng chứng khoán

Giấy đề nghị chuyển nhượng chứng khoán

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Giấy đề nghị chuyển nhượng chứng khoán “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Hợp đồng thuê nhà “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Hợp đồng ủy quyền “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Giấy ủy quyền họp đại hội đồng cổ đông

Giấy ủy quyền họp đại hội đồng cổ đông

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Giấy ủy quyền họp đại hội đồng cổ đông “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Hợp đồng chuyển nhượng vốn “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Giấy chứng nhận phần vốn góp “ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây:

Chi tiết »

Call: 19008698