1
Bạn cần hỗ trợ?

Luật

Tội kinh doanh trái phép điều 159 bộ luật hình sự 2015?

Tội kinh doanh trái phép điều 159 bộ luật hình sự 2015?

Tội kinh doanh trái phép theo quy định tại điều 159 BLHS 1999: Điều 159. Tội kinh doanh trái phép  1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không...

Chi tiết »

Bộ luật lao động 2012 của quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2012

Bộ luật lao động 2012 của quốc hội ngày 18 tháng 6 năm 2012

Mời bạn xem và download Bộ Luật lao động 2012 tại đây:

Chi tiết »

Call Now Button