Quy chế Tuyển dụng

Tuyển dụng sinh viên đăng ký tập sự tại luật TGS LawFirm

Tuyển dụng sinh viên đăng ký tập sự tại luật TGS LawFirm

Công ty Luật TGS cần tuyển dụng sinh viên đăng ký tập sự luật, thông tin cụ thể và quy trình đào tạo, làm việc tại công ty: I. NHẬN ĐỊNH TỔNG QUAN 1. Thực trạng: – Hầu hết nhân viên mới tuyển dụng chưa có đủ kỹ năng làm việc trong môi trường pháp lý; – Chi phí đào tạo, tập huấn kỹ năng cho nhân viên chiếm một khoản kinh phí lớn của doanh nghiệp. – Thời gian đào tạo nhân viên thường kéo...

Chi tiết »

Call: 19008698