Tuyển dụng luật sư

Thông báo tuyển dụng Luật sư tranh tụng – Công ty Luật TGS

Thông báo tuyển dụng Luật sư tranh tụng – Công ty Luật TGS

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty Luật TNHH TGS cần tuyển dụng Luật sư tranh tụng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, đất đai và dân...

Chi tiết »

Call: