Tình huống giả định:

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự phạt A và B mỗi bị cáo 2 năm tù. Trong thời hạn luật định chỉ có kháng nghị của Viện kiểm sát và kháng cáo của người bị hại yêu cầu tăng hình phạt đối với A.

1. Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị thì Tòa án giải quyết như thế nào?

2. Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy hình phạt với A và B quá nặng thì phải giải quyết như thế nào.

tinh-huong-giai-dinh-ve-xet-xu-phuc-tham

Trả lời:

1. Quy định về xét phúc thẩm

Theo Nghị Quyết 05/2005/ NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự “Trường hợp rút tại phiên toà, thì việc rút kháng cáo, kháng nghị đó phải được ghi vào biên bản phiên toà. Toà án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục chung đối với phần kháng cáo, kháng nghị còn lại.

⇒Như vậy Tòa án phúc thẩm vẫn tiếp tục xét xử vì vẫn có kháng cáo của người bị hại.

2. Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy hình phạt với A và B quá nặng thì có thể giải quyết theo phương hướng sau:

– Đối với A, có thể giảm hình phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật tố tụng hình sựTrong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị hoặc người bị hại kháng cáo yêu cầu thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể tăng hình phạt, áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nặng hơn; tăng mức bồi thường thiệt hại, nếu có kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc kháng cáo của người bị hại, nguyên đơn dân sự; nếu có căn cứ, Tòa án vẫn có thể giảm hình phạt, áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo, giảm mức bồi thường thiệt hại.”

– Đối với B, có thể giảm hình phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật tố tụng hình sự “Nếu có căn cứ, Tòa án cấp phúc thẩm có thể giảm hình phạt hoặc áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn; giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo cho cả những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị.”