1
Bạn cần hỗ trợ?

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ sáng chế theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ sáng chế theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, để sáng chế được bảo hộ thì sáng chế đó phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định chi tiết về điều kiện bảo hộ sáng chế, cụ thể như thế nào cùng Luật sư TGS xem chi tiết dưới đây. 1. Điều kiện bảo hộ sáng chế theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ Căn cứ theo...

Chi tiết »

Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

Câu hỏi: Xin hỏi quý công ty Luật TGS , tôi có một vấn đề mong quý công ty tư vấn giúp tôi: Chồng tôi có photo tác phẩm văn học nhưng lại không nêu tên thật của tác giả thì hành vi này có bị xử lý gì thưa luật sư ? Luật sư tư vấn: Theo thông tin bạn cung cấp thì hành vi sử dụng tác phẩm nhưng không nêu tên thật, bút danh tác giả, tên tác phẩm là hành vi...

Chi tiết »

Call Now Button