Luật sư doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Điều 22 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn như sau: »Xem thêm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần − Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. − Điều lệ công ty. − Danh sách thành viên. − Bản sao các giấy tờ sau đây: + Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên...

Chi tiết »

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

Theo Điều 23 Luật doanh Nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm: –  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. –  Điều lệ công ty. –  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. –  Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng...

Chi tiết »

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Theo Điều 10 Nghị định số 37/2017/ NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển như sau: Doanh nghiệp cảng đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam; hồ sơ bao gồm: Tờ khai đề nghị...

Chi tiết »

Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Theo Điều 7 Thông tư số 53/2017/TT-BTC quy định  về đáp ứng điều kiện  đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ như sau: Trước thời điểm kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, doanh nghiệp phải có: –  Báo cáo tài chính được kiểm toán chứng minh đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm tính đến thời điểm bắt đầu kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ và doanh thu hoạt động kinh...

Chi tiết »

Thủ tục mở phá sản

Thủ tục mở phá sản

Theo quy định tại Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về thủ tục mở phá sản như sau: − Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này. − Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng...

Chi tiết »

Call Now Button