Thưa luật sư, tôi đã cho bạn của mình mượn một khoản tiền để sửa nhà.Tuy nhiên, trên giấy vay nợ bạn tôi đứng tên vay và chỉ có chữ ký của bạn tôi. Vậy tôi có thể đòi tiền cả hai vợ chồng được không ạ.

dich vu ly hon - 69

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi ,với vấn đề thắc mắc ở trên tôi xin được đưa ra tư vấn như sau: Khoản tiền trên được vay với mục đích sửa nhà, theo quy định tại Điều 37, luật hôn nhân và gia đình 2014 :

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Như vậy, khoản tiền vay đó nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình đó là nhu cầu về nơi ở. Đây là nghĩa vụ chung của vợ chồng mặc dù cả hai không cùng ký vào giấy vay nợ.

Đồng thời, khoản 1, điều 13, nghị định số 126/2014/NĐ –CP quy định : “ Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình.”.

Trường hợp của bạn cho vay tiền để sửa nhà chung nên có quyền đòi lại. Cả hai vợ chồng đều phải có nghĩa vụ đối với giao dịch vay tiền trên.