Độc giả gửi qua thư điện tử hỏi:

Nội dung yêu cầu tư vấn: Thưa Luật sư, hiện nay pháp luật quy định xử phạt như thế nào đối với các hành vi vi phạm về vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật nhỏ lẻ và tập trung; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ hoặc mục đích kinh doanh?

Xem thêm: Xử lý đối với vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

xu-phat-vi-pham-ve-sinh-thu-y-doi-voi-giet-mo-che-bien-dong-vat

Luật sư trả lời:

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 21 và 22 Nghị định 90/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Quy định tại Điều 21 Nghị định 90/2017/NĐ-CP về vi phạm về vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật nhỏ lẻ; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ:

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi người trực tiếp tham gia giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật không bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y trong quá trình thực hiện.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi trang thiết bị, dụng cụ, nước sử dụng không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.”

Quy định tại Điều 22 Nghị định 90/2017/NĐ-CP về vi phạm về vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật tập trung; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi người trực tiếp tham gia giết mổ, sơ chế, chế biến không bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y trong quá trình thực hiện.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cơ sở có trang thiết bị, dụng cụ, nước sử dụng không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.”

Như vậy trên đây là quy định của pháp luật về vi phạm vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật nhỏ lẻ và tập trung; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ hoặc mục đích kinh doanh.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6110 để được các Luật sư hỗ trợ

Độc giả tham khảo thêm các hình thức xử lý khác về thực phẩm động vật: Hình thức xử lý với những hành vi buôn bán, thực phẩm động vật bẩn