Câu hỏi:

Thưa luật sư! Hai vợ chồng tôi đang làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn ở hai công ty khác nhau và có thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ từ năm 2014. Nay vợ tôi mang thai hộ chị gái. Liệu khi vợ tôi sinh thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

vo-mang-thai-ho-chong-co-duoc-huong-che-thai-san

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi ! Trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, hai vợ chồng bạn là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Thứ hai, liên quan tới việc vợ bạn đang mang thai hộ thì bạn có được nghỉ hay không? Khoản 4 Điều 9 Quyết định số 636/QĐ-BHXH quyết định về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH có quy định như sau: “Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH, gồm:

4.1. Hồ sơ theo quy định tại Điểm 2.1, Tiết 2.2.1 Điểm 2.2 Khoản 2 Điều này;

4.2. Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế)”.

Thứ ba, theo quy tại Điều 31 Luật BHXH 2014, lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi: đang đóng bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con. Theo lời kể của bạn thì bạn đã đóng BHXH từ năm 2014 đến nay và vợ bạn đang mang thai, nếu vợ bạn sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp vợ bạn mang thai hộ mà sinh con, bạn được hưởng chế độ thai sản khi đã đáp ứng các điều kiện tại Điều 31 Luật BHXH và nộp đầy đủ hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản quy đinh tại Điều 9 Quyết định số 636/QĐ-BHXH.

»Xem thêm: Chế độ thai sản đối với hợp đồng xác định thời hạn