Câu hỏi:

Thưa luật sư! Con tôi hiện đang bị ốm, vợ chồng tôi muốn cùng nghỉ để chăm con có được không ?

• Xem thêm: Vợ chồng có được đồng thời nghỉ chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi ?

vo-chong-co-duoc-cung-nghi-cham-con-om-khong

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi! Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: về đối tượng được hưởng chế độ ốm đau khi con ốm là các đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Do vậy, nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn sẽ được hưởng chế độ khi con đau ốm, quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

“1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Thứ hai: bạn hỏi cả hai vợ chồng bạn đều muốn nghỉ để chăm con thì có được không?

Khoản c Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày29/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi con đau ốm được tính như sau:Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội”.

⇒ Như vậy, hai vợ chồng bạn đều có thể làm hồ sơ hưởng chế độ con ốm đau nếu hai vợ chồng đang tham gia BHXH và con ốm dưới 7 tuổi.