Câu hỏi:

Trường hợp nào người sử dụng lao động không được phép quy định thử việc ? Vi phạm quy định này và việc không thông báo kết quả thử việc có bị phạt không ?

khong-duoc-thu-viec

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với vấn đề này, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trường hợp không được quy định thử việc:

Khoản 2 điều 26 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

Điều 26. Thử việc

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

Như vậy, đối với người lao động theo hợp đồng mùa vụ thì người sử dụng lao động không được yêu cầu thử việc.

Xử phạt đối với trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu thử việc với  người lao động theo hợp đồng mùa vụ và không thông báo về kết quả thử việc

Tại khoản 5 điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP về  quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài quy định như sau:

“5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ;

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, theo quy định trên, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi yêu cầu thử việc đối với người lao động theo mùa vụ và không thông báo kết quả thử việc cho người lao động.