Một độc giả có hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi về trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua dịch vụ sử dụng chữ ký số công cộng với ạ. Em cảm ơn Luật sư.

trinh-tu-thu-tuc-dang-ky-doanh-nghiep-qua-mang-thong-qua-dich-vu-chu-ky-cong-cong

TGS LawFirm trả lời:

Theo điều 78/ 2015/ NĐ- CP quy định về trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua dịch vụ chữ ký số như sau:

− Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

− Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

− Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

− Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quy định tại Điều này cũng áp dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

⇒Như vậy, để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua dịch vụ chữ ký số trước tiên bạn cần phải kê khai thông tin qua mạng theo hồ sơ mẫu có trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai 1900 6110 để được Luật sư TGS Law tư vấn chi tiết