Công ty Luật TGS xin giới thiệu tới quý khách hàng mẫu ” Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty  mới nhất căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống theo đường dẫn dưới đây: