Ngày 30/10/2017 Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ công an. Căn cứ theo đó, thời gian sắp tới người dân sẽ không cần phải xuất trình hay mang theo sổ hộ khẩu khi thực hiện các một số các thủ tục bao gồm dưới đây:

nhung-thu-tuc-khong-can-xuat-trinh-so-ho-khau-trong-thoi-gian-toi
Những thủ tục không cần xuất trình sổ hộ khẩu trong thời gian tới (Ảnh minh họa)

1. Các thủ tục cấp giấy phép thông hành (quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư số 41/2011/TT-BCA)

– Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh;

– Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

2. Cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã (quy định tại Điều 6 Thông tư 67/2013/TT-BCA).

3. Các thủ tục về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (quy định tại Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe):

– Đăng ký, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

– Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

– Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

– Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

– Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh;

– Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

– Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

– Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

– Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

– Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gn máy.

– Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Công an cấp tỉnh;

– Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh;

– Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

– Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

– Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

4. Thủ tục Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 14 Thông tư 15/2016/TT-BCA).

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6110 để được Luật sư TGS LawFirm hỗ trợ chi tiết