Dowload và xem mẫu Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú hay còn gọi là Visa dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam (Application form for visa issuance, stay extension For temporary residence foreigners in Viet Nam) dưới đây: