Câu hỏi : Tôi lấy vợ là cô A từ năm 2008 và có 2 con. Năm 2015, vợ tôi yêu cầu ly hôn và cô ấy được nhận nuôi cả 2 cháu. Hiện tại, tôi muốn làm đơn xin nuôi một cháu có được không?

trennung

Luật sư tư vấn :

“Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

1.Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2.Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3.Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4.Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao   con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5.Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ”.

Như vậy, khi có một trong các căn cứ nêu trên thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Đối với trường hợp của bạn, phương án nhanh nhất, đơn giản nhất bạn nên làm là thỏa thuận với chị A  về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Sau khi thỏa thuận xong, bạn có thể gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn hoặc chị A cư trú, yêu cầu công nhận thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Nếu không tự thỏa thuận được với nhau về vấn đề này thì bạn có thể làm đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn đang cư trú để thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, trong đơn yêu cầu, bạn phải chứng minh được chị A không còn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con như điều kiện tài chính, chỗ ở, phẩm chất đạo đức. Do đó, bạn có thể có quyền được nuôi con hay không còn phụ thuộc vào sự xem xét, quyết định của Tòa án trên cơ sở bảo đảm tối đa các lợi ích của con.