Câu hỏi : Theo quan sát của Phóng viên tại Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp thì tình trạng túi rác y tế nguy hại màu vàng được bỏ vào trong thùng rác thải sinh hoạt màu xanh, ngược lại, rác sinh hoạt màu xanh được bỏ chung với rác y tế trong thùng màu vàng. Điều đáng nói là nhân viên thu gom rác thải của bệnh viện lại vẫn phân loại rác sinh hoạt khi mà đã bỏ chung với rác y tế vào kho lưu giữ rác sinh hoạt (theo quy định rác sinh hoạt khi đã bỏ chung với rác y tế thì phải xử lý như xử lý rác y tế).Như vậy, theo Luật sư vấn đề vi phạm trên của bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp có bị xử phạt hay không? Và xử phạt như thế nào?

feffeffd

Luật sư trả lời:

Việc phân loại chất thải y tế theo màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế được quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định như sau:

  • Màu vàng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm
  • Màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm
  • Màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế thông thường
  • Màu trắng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải tái chế

Tác hại khi rác y tế bị trộn vào rác thải sinh hoạt là mầm bệnh sẽ lây lan trong môi trường; bơm kim tiêm dính HIV, bông băng của người bệnh viêm gan B, khiến người thu gom rác có nguy cơ bị lây nhiễm; phân của bệnh nhân chứa vi trùng tả, lỵ, thương hàn sẽ rơi vào nguồn nước, thực phẩm gây dịch bệnh; hóa chất, chất phóng xạ cũng có thể rơi ra môi trường gây nguy hiểm cho con người…Việc nhân viên bệnh viện không phân loại mà chung các loại chất thải y tế với nhau là trái với nguyên tắc phân loại chất thải y tế Theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 6. Phân loại chất thải y tế

Nguyên tắc phân loại chất thải y tế:

a) Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh;

b) Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa;

c) Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm.”.