Câu hỏi:

Tôi có đứa cháu năm nay 17 tuổi. Do cháu tôi không tiếp tục đi học nữa và gia đình cháu cũng thuộc diện khó khăn nên muốn làm việc trong nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu. Vì vậy, tôi muốn hỏi trường hợp này pháp luật quy định như thế nào ?

lao-dong-chua-thanh-nien

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu trả lời về cho chúng tôi. Với trường hợp này, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo điều 162 và điều 163 Bộ luật lao động năm 2012 quy định

Điều 162. Sử dụng người lao động chưa thành niên

  1. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động.
  2. Khi sử dụng người lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

  1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
  2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

  1. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;
  3. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.”

Như vậy, người chưa đủ tuổi vị thành niên hoàn toàn có thể lao động trong các lĩnh vực được pháp luật lao động quy định. Trong trường hợp này, với ngành nghề chế biến cà phê nhân xuất khẩu, theo Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên thì người sử dụng lao động không được phép thuê lao động chưa đủ tuổi thành niên.

Do vậy, cháu bạn không thể làm việc trong công ty chế biến cà phê nhân xuất khẩu.