Câu hỏi:

Tôi đang thử việc làm nhân viên lễ tân với một công ty trong thời gian 30 ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 20, công ty thông báo rằng tôi không làm việc không đạt yêu cầu, hủy bỏ thỏa thuận trước đó và không trả tiền lương thử việc. Trong trường hợp này, công ty nơi tôi thử việc làm như vậy có đúng với pháp luật không ?

thu-viec-khong-luong

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với trường hợp này, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về việc hủy bỏ thỏa thuận thử việc:

Theo khoản 2 điều 29 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

  1. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận

Vì vậy, trong trường hợp này, công ty nơi bạn thử việc có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc khi công việc mà bạn thực hiện không đạt yêu cầu như những gì hai bên đã thỏa thuận.

Về vấn đề tiền lương

Theo điều 28 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó

Với quy định trên, mặc dù công ty nơi bạn thử việc đã chấm dứt thỏa thuận thử việc nhưng vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền lương trong thời gian thử việc cho bạn. Số tiền lương trong thời gian thử việc này không được thấp hơn 85% mức lương của công việc lễ tân của bạn.

Như vậy, việc công ty không trả lương thử việc cho bạn trong tình huống này là trái với quy định của pháp luật lao động. Và có thể  bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại khoản 5 điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng.