Câu hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi là tôi mới thành lập Công ty TNHH 2 thành viên và hiện tại tôi đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ( Giám Đốc), bây giờ tôi muốn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên thì theo luật có hợp pháp không? Giám đốc đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên được không? Xin cảm ơn Luật sư.

giam-doc-dong-thoi-la-chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-duoc-khong

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Chủ tịch hội đồng thành viên như sau:

” 1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

– Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

– Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

– Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

⇒Như vậy, theo quy định trên thì bạn vừa làm người đại diện theo pháp luật (Giám đốc của công ty), vừa làm Chủ tịch Hội Đồng Thành viên của Công ty là hoàn toàn hợp pháp.

Mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6110 Luật sư TGS Law sẽ hỗ trợ bạn chi tiết nhất.