Nhằm đáp ứng nhu cầu định nghĩa về công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao của các doanh nghiệp, các nhà tiếp thị và người tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2015.

dieu-kien-de-duoc-cong-nhan-la-doanh-nghiep-cong-nghe-cao

Cụ thể, Quyết định 19/2015/QĐ-TTg quy định doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a và b Điều 75 Luật đầu tư và đáp ứng các tiêu chí cụ thể sau:

– Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp đạt ít nhất 70% tổng doanh thu hàng năm.

– Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

– Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện việc nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của do9anh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5%, nhưng không thấp hơn 15 người.

Với quyết định mới này, các tỷ lệ liên quan đến doanh thu và lao động dành cho R&D đã giảm một nửa so với quy định trước đây tại Điều 18 Luật Công nghệ cao.

Còn tại Điểm a và b Điều 75 Luật đầu tư quy định, doanh nghiệp công nghệ cao cần đáp ứng:

– Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

– Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6110 để được hỗ trợ và giải đáp chi tiết nhất