Độc giả hỏi:

Thưa luật sư, trước đây nhà tôi có được Nhà nước giao đất rừng phòng hộ để quản lý và sử dụng. Nhưng nay tôi muốn chuyển nhượng thì phải đáp ứng những điều kiện gì bởi theo tôi được biết thì việc chuyển nhượng đất rừng phòng hộ rất khó khăn? Cảm ơn Luật sư!

»Xem thêm: Thủ tục cấp quyền sử dụng đất

dieu-kien-de-chuyen-nhuong-dat-rung-phong-ho

Luật sư trả lời:

Thứ nhất: để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất rừng phòng hộ thì trước hết người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện chung được quy định tại Điều 188, Luật đất đai năm 2013 như sau:

– Có Giấy chứng nhận,

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai: đáp ứng các điều kiện riêng biệt đối với đất rừng phòng hộ do đây là loại đất đặc biệt có vai trò, ý nghĩa quan trọng nên pháp luật đưa ra một số hạn chế nhất định trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng loại đất này. Theo đó, “Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.” ( quy định tại Khoản 2 Điều 192 Luật đất đai 2013)

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư, hi vọng bạn có thể hiểu rõ các quy định này để đảm bảo việc chuyển nhượng không vi phạm các quy định của pháp luật. Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí: 1900 6110 – Luật sư TGS Law Firm sẽ hỗ trợ và giải đáp cho bạn !