Tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015) có những điểm mới so với quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 (BLHS 1999) bao gồm:

diem-moi-cua-blhs-2015-so-voi-blhs-1999-ve-toi-danh-bac

Thứ nhất: Nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự từ 2.000.000. đồng (theo điều 248 BLHS 1999) lên 5.000.000 đồng đối với người phạm tội lần đầu. Cụ thể là:

Tại Khoản 1 Điều 248 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.”

Nhưng đến quy định tại Khoản 1 Điều 321 BLHS 2015 thì:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

Thứ hai: Điều 321 BLHS 2015 đã nâng hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành “phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”

Bên cạnh đó, khung hình phạt tù đối với người phạm tội này cũng đã tăng từ 03 tháng đến 03 năm lên 06 tháng đến 03 năm. Như vậy, mức cải tạo không giam giữ giữa quy định của BLHS 1999BLHS 2015 đối với người vi phạm lần đầu vẫn là đến 03 năm; nhưng mức tối thiểu của hình phạt tù đã tăng từ 03 tháng đến 06 tháng.

Thứ ba: Khoản 2 Điều 321 BLHS 2015 cũng đã nâng mức khởi điểm của khung hình phạt tù từ 02 năm lên 03 năm; và vẫn giữ nguyên mức phạt tù cao nhất trong khung hình phạt là 07 năm.

Thứ tư: Hình phạt bổ sung được quy định tại Khoản 3 BLHS 1999 đều là hình phạt tiền; tuy nhiên, quy định tại Điều 321 BLHS 2015 đã tăng mức hình phạt tiền từ “3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng” lên “10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

⇒ Như vậy, BLHS 2015 vừa nới lỏng khi tăng mức định lượng tối thiểu là giá trị hay hiện vật đánh bạc để truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cũng đồng thời thắt chặt khi tăng mức hình phạt tiền và mức tối thiểu của hình phạt tù.

Ngoài ra bạn đọc có thể theo dõi các điểm mới của BLHS 2015 về vấn đề che giấu tội phạm: TẠI ĐÂY

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6110 để được hỗ trợ kịp thời